Sivas Sprey Poliüretan Köpük

Poliüretan; 1937 yılında Otto Bayer ve çalışma arkadaşları tarafından (Leverkusen, Almanya) bulunan, karbamat bağlantıları içeren organik üniteler zincirinden oluşan polimerlerdir. İzosiyonat ve hidroksil grupları arasındaki reaksiyon ürününü (üretan) tekrarlar şeklinde ihtiva eden polimer "Poliüretan" olarak adlandırılmaktadır. Polimerin morfolojisi; kullanılan diol ve İzosiyanat ın molekül, strüktür ve karakterine göre şekil alır. İlk sert poliüretan köpük 1947 yılında, esnek poliüretan köpükler 1954 yılında üretildi. 1960 lı yılların başında ise otomobil sanayinde yarı sert poliüretan köpükler üretilerek oldukça yaygınlaşan ve sanayileşen hammaddenin günümüzde bilinen yaklaşık 11 bin türevi üretilmektedir. Günlük hayatımızda hemen elimizin altında bile kullanılmasına karşın farkında olmadığımız poliüretan artık otomotiv, sünger, ayakkabı, taşıma, soğutma, yalıtım, mobilya, tekstil, gıda, elektronik, boya, sanayi parçaları üretimi ve sağlık sektörü (biyouyumlu) gibi branşların değişmez parçası olmakla birlikte inşaat ve yapı sektöründe henüz yerini tam olarak bulamamıştır.

Poliüretan sert köpük, POLİOL ve İZOSİYANAT (MDI) adlı sıvı iki kimyasal maddenin bir biriyle karıştırılarak reakiyonu girmesi sonucunda meydana gelir. Avrupa EN 2653 normuna uygundur. İlave olarak; *Karışımda mevcut karbondioksit (CO2) gazı, polimerize olmaya başlayan karışımın köpürmesini sağlar. CO2 tek başına köpük yoğunluğunu istenilen düzeye düşürmekte yeterli olmadığından, karışımda HCFC 141b veya Pentan gibi yardımcı şişirme ajanları katılır. *Polimerizasyon ve gaz reaksiyonlarının hızlarını hassas olarak kontrol edebilmek için özel hızlandırıcılar ilave edilir. * Oluşan hücrelerin cidarlarının kalınlığının ve boyutlarının kontrolünü sağlamak ve yüksek oranda kapalı hücre yapısı elde etmek için de özel hücre düzenleyiciler katılır. * Ayrıca, poliüretan sert köpüğe istenilen ölçüde alev geciktirici özellik kazandırılması amacıyla karışıma özel alev geciktirici ajanlar ve yardımcı maddeler ilave edilmektedir. Meydana gelen Poliüretan sert köpük, hücresel yapılı, kapalı hücreli, düşük yoğunluklu bir izolasyon ve inşaat malzemesidir. Hücrelerin içerisinde hapsolan şişirme ajanının düşük ısı geçirgenliği sayesinde öncelikle soğuk depoların izolasyonunda ve yapıların TABAN - DUVAR - TERAS - ÇATI yalıtımlarında giderek en çok tercih edilen malzeme olmaya başlamıştır. En düşük kalınlıkta en yüksek verimli izolasyon malzemesidir. Hafif ve uzun ömürlüdür.

Poliüretan düzgün bir köpük yapısına sahiptir, yapısındaki hücrelerin % 90-95 i kapalıdır. Bu durum poliüretanların ısı tutuculuğunun mükemmel olmasını, yani dünyada bilinen en iyi yalıtkan olmasını sağlar. Isı iletkenlik katsayısı en düşük köpüklerdir. ( ƛ = 0,0023 Watt/K.h.) Kullanım yoğunluğu 30-40 kg/m3 ile 1200 kg/m3 arasında üretilebilmektedir. Poliüretanlar kapalı hücre yapısına sahip olmasına rağmen 50 desibele kadar ses yalıtımı da sağlamaktadır. İyi bir nem ve su tutucudurlar. Poliüretanlar iyi bir yapışma özelliğine sahiptirler. Uygulanan hemen her yüzeye yapışırlar. Sıvılar gibi uygulanan her kalıbın şeklini alabildiklerinden ürün alternatifleri sonsuzdur. B3 yanmazlık sınıfında olmalarına karşın bazı katkılarla B2 ve B1 ve hatta A sınıfı yanmazlık düzeyine çekilebilirler. Poliüretanlar yüksek boyutsal kararlılığa sahiptirler. -30 ile +80 °C arasında hiçbir genleşme göstermediği gibi yapıştığı yüzeyden ayrılmazlar. Poliüretanlar uzun ömürlü yalıtım ve dekorasyon malzemeleridir. İlk 15 yılda %10, 30 yılda %15 miktarında yalıtım değerinde düşme görülebilir. İletkenlik değerleri ƛ=0,0025 – 0,0027 Watt/Kh değerine yükselir Poliüretanlar bakteri üretmez, çürümez, koku yapmaz, hijyenik özellikte çağdaş ve teknolojik ürünlerdir. Bu anlamda bu ürünler çevre dostu ürünlerdir. Poliüretan dış cephe malzemeleri, bilinen sıva türlerinin içerdiği kimyasalları içermediğinden dış cephe boyalarınız çok daha uzun ömürlü olur, renkleri daha canlı kalır, dış iklim şartlarına daha mukavim olur.

   

Kalepol Sprey Poliüretan Köpük Isı ve Su Yalıtım Sistemleri

Sivas Isı Yalıtımı İç Dekorasyon